Skupienie się na sukcesach z przeszłości może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji

Osoby cierpiące na stany lękowe lub depresję często mają problemy z podejmowaniem rozsądnych decyzji. Ale badania sugerują, że ich osąd może się poprawić, jeśli skupią się na przeszłych sukcesach zamiast na błędach.

Naukowcy zrekrutowali 86 dorosłych, podzielonych na trzy grupy. W jednej grupie były osoby, u których zdiagnozowano uogólnione zaburzenie lękowe lub dużą depresję. Inna grupa składała się z osób, które wykazywały objawy lęku lub depresji, takie jak nadmierne zamartwianie się i brak dobrego samopoczucia, ale nie zostały zdiagnozowane klinicznie. Ostatnią grupę stanowiły osoby bez lęku lub depresji.

Wszyscy grali w grę komputerową, w której wielokrotnie wybierali pomiędzy dwoma kształtami lub kolorami. Ich wybór albo dostarczył łagodny szok dla złego wyboru lub dał nagrodę za prawidłowy jeden. Prawdopodobieństwo kształtu lub koloru zapewniającego nagrodę lub szok było przewidywalne w niektórych punktach i zmienne w innych. Według badaczy, ćwiczenie to miało symulować rzeczywiste probabilistyczne sytuacje decyzyjne, w których ludzie używają przeszłych pozytywnych lub negatywnych wyników, aby kierować się swoimi aktualnymi decyzjami.

Okazało się, że osoby cierpiące na depresję lub lęk albo mające wspólne objawy obu tych stanów miały problemy z nadążaniem za zmianami i w związku z tym dokonywały więcej błędnych wyborów. Dla porównania, osoby z grupy bez depresji lub lęku konsekwentnie dokonywały właściwych wyborów.

Badacze uważali, że wyniki te są związane z tym, jak ludzie wykorzystują swoje wcześniejsze decyzje. Zaproponowali, że osoby z depresją i lękiem koncentrują się na tym, co zrobiły źle i martwią się o popełnienie kolejnego błędu, podczas gdy osoby bez tych zaburzeń wykorzystują swoje wcześniejsze wybory jako wskazówki do podejmowania lepszych. Badacze zauważyli, że leczenie takie jak terapia poznawczo-behawioralna może pomóc osobom z lękiem i depresją – i każdemu, kto zmaga się z podejmowaniem decyzji – zyskać większą pewność siebie, ucząc się skupiać na przeszłych sukcesach zamiast na porażkach.